Welkom

Epkis heeft als missie het verbeteren van de positie van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit doen wij vraaggestuurd. De mensen voor wie we ons willen inzetten moeten ook daadwerkelijk zelf een probleem ervaren èn bereid zijn actief mee te werken aan het vinden van een oplossing. Als men daartoe nog niet voldoende is toegerust dan stellen we eerst een (volwassenen)educatieprogramma op. Zo kunnen wij onze kennis en vaardigheden optimaal inzetten om hun positie duurzaam te verbeteren.

Een project begint met een goed idee. Vaak creatief, meestal idealistisch van aard. Hoe nu van droom tot daad gekomen? En als dan al de wetten zijn eerbiedigd en de praktische bezwaren het hoofd geboden, hoe dan er voor te zorgen dat het project voortgang blijft boeken? En, in het ergste geval, wat te doen als je project vastloopt? Door jarenlange ervaring in profit en non-profitsector kunnen wij als geen ander die vragen beantwoorden. Hierbij maken wij gebruik van verschillende (theoretische modellen) die in de praktijk hun nut al hebben bewezen. Wij gaan daarbij uit van het principe dat de uiteindelijke begunstigde groep in alle fasen van het project zijn stem heeft kunnen laten horen.

Epkis staat voor:

  • Projectontwikkeling
  • Projectbegeleiding
  • Projectreparatie

Neem eens –geheel vrijblijvend- contact op om te zien hoe uw project een stap verder geholpen kan worden. Onze werkwijze voorziet in een eerste oriënterend gesprek van maximaal anderhalf uur. Hiervoor rekenen wij geen kosten. In dat gesprek maken we afspraken over een vervolgtraject.Top van pagina
Copyright © 2010 Epkis.nl door GS-SYSTEMS IT-Services